Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens die wij gebruiken om jou zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Op de websites van Josdijkman (Josdijkman.nl) wordt je privacy gerespecteerd en zorgt Josdijkman ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze Privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, hoe je deze kunt aanpassen en wat je rechten zijn.
 
 Alle gegevens die Josdijkman verzamelt, worden door Josdijkman uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en alleen na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn om het op maat leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om reserveringen die zijn geplaatst via de Josdijkman website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Josdijkman kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover het voor die derden noodzakelijk is om werkzaamheden voor Josdijkman te verrichten, dan wel wanneer Josdijkman ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht of wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. De informatie die je aan Josdijkman geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
 
 

De gegevens die Josdijkman verwerkt zijn:

Gegevens

Doel

Naam, voornaam, aanhef

Voor de juiste aanhef in de orderbevestiging, nieuwsbrief en andere (digitale) communicatie over bijvoorbeeld de voortgang van bestellingen.

Adres & postcode

Voor aflevering op het juiste adres bij online bestellingen en/of winkelbestellingen.

Telefoonnummer

Voor eventuele telefonische communicatie of bevestigingen bij online bestellingen en/of winkelbestellingen.

E-mailadres

Als unieke gebruikersnaam voor het aanmaken van een Josdijkman account, voor het bevestigen van (online) bestellingen, voor het versturen van nieuwsbrieven of andere aanbiedingen (indien je je daarvoor hebt aangemeld), en voor het sturen van uitnodigingen voor deelname aan klantonderzoeken.

Wachtwoord

Voor het aanmaken en beveiligen van uw Josdijkman account.

Transactie historie

Om je inzage te geven in je aankopen bij Josdijkman, zodat je geen aankoopbonnen hoeft te bewaren en om onze klantenservice je efficiënt te kunnen laten helpen bij eventuele productklachten.

Click historie

Om aan de hand van door jou bezochte pagina’s op Josdijkman.nl te analyseren welke productinformatie voor jou interessant kan zijn en daarop aangepaste content te tonen, en om de bekendheid, functionaliteit en inhoud van Josdijkman.nl en nieuwsbrieven en andere emails te verbeteren.

IP-adres

Ter voorkoming en bestrijding van fraude en andere strafbare gedragingen en ter herkenning van de gebruiker.

Alleen voor bedrijven.
 Uw bedrijfsnaam
 BTW-nummer
 KvK-nummer

Ten behoeve van zakelijke facturen.


Cookies:
 Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of artikelen, worden via onze site zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een site naar je computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we een gebruikersprofiel van je maken en ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, en dat er gepersonaliseerde content aan je kan worden getoond. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt.
 
Hoe beveiligt Josdijkman verzamelde informatie over mij?
 Josdijkman zorgt voor fysieke, elektronische en juridische beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:
    * Het beveiligen van alle financiële transacties gedaan via deze website met HTTPS-encryptie. Josdijkman verwerkt alle financiële transacties in samenwerking met gecertificeerde payment service providers;
    * Het verzorgen van verschillende andere technische beveiligingsmethodes ter bescherming van verzamelde gegevens;
    * Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot je persoonlijke informatie;
    * Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun processen adequaat beveiligen en die ervoor in staan dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je jouw gegevens aan Josdijkman hebt verstrekt;
 
Hoe lang bewaart Josdijkman mijn persoonsgegevens?
 Josdijkman bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van verschillende factoren. In sommige gevallen moet Josdijkman jouw gegevens vanwege een wettelijke verplichting minimaal 7 jaar bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij factuur-, order- en betaalgegevens. Voor meer details omtrent onze bewaartermijnen kun je 
contact opnemen met de klantenservice van Josdijkman.
 


Welke keuzes heb ik met betrekking tot het verzamelen van mijn persoonlijke informatie door Josdijkman?
 Je kunt kiezen om:
    * je persoonlijke informatie te updaten of corrigeren;
    * je af te melden van het ontvangen van e-mails op je e-mailadres;
    * je account uit te schakelen om toekomstige aankopen via je account te voorkomen;
 
 Je persoonlijke informatie updaten of corrigeren:
 Log in via Josdijkman.nl en pas onder Mijn gegevens de gegevens aan die je wilt updaten of corrigeren, of neem 
contact op met onze klantenservice.
 
Afmelden voor e-mails die je ontvangt van Josdijkman:
 Ga naar de afmeldlink onderaan de e-mail en meld je dan af, of neem 
contact op met onze klantenservice.
 
Je account uitschakelen:
 Om je Josdijkman account te laten uitschakelen en verwijderen kun je 
contact opnemen met onze klantenservice.
 
Cookies uitschakelen:
 
Voor informatie over het weigeren of uitschakelen van cookies, klik hier.
 
Vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid?
 Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve 
contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of een email te sturen via ons contactformulier. Om je verzoek tot inzage in jouw gegevens in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om bij je verzoek je naam, adres en telefoonnummer op te geven. Omdat wij moeten verzekeren dat het verzoek tot inzage van je gegevens echt van jou afkomstig is, kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Wij zullen je verzoek binnen een maand beantwoorden.
 
 Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site ook de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Ook bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om gegevens die wij van hen bijhouden te verwijderen. Het kan voorkomen dat wij bepaalde gegevens niet op verzoek verwijderen, bijvoorbeeld omdat op ons een wettelijke plicht rust om de gegevens te bewaren of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om je gegevens te bewaren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te corrigeren of verwijderen, gelieve 
contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of per email via ons contactformulier.
 
 Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan 
contact met ons op via het onderstaande vermelde adres of stuur een email via ons contactformulier. Mocht je een klacht hebben over ons privacy beleid of over ons gebruik van jouw gegevens, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe neem je contact met ons op?
 Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, vragen hebt over het verzamelen van persoonsgegevens of het gebruik van cookies op de website Josdijkman.nl, dan kun je 
contact met ons opnemen:

Bedrijfsnaam

Bromfietshandel Jos Dijkman VOF

KvK-nummer

62307363

BTW-nummer

NL854758331B01

Per e-mail

Klik hier voor ons contactformulier.

Per telefoon

+31(0) 572 372640

Per brief

Bromfietshandel Jos Dijkman VOF t.a.v. Klantenservice

Postadres
 

Posthoornweg 6A
 8152AZ Lemelerveld


Wijzigingen
 Dit privacybeleid kan door Josdijkman worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Josdijkman website.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op: 21 Juni 2021

 

Laden...